Загальні новини

Заняття вчителя-логопеда «Зимонька-зима»

Систематизувати знання дітей про зиму, зимові явища природи;вчити добирати пестливі слова;удосконалювати вміння добирати прикметники до іменників;продовжувати вчити складати розповідати по мнемотаблиці.