Будні груп

«‎ Купідончики та Амурчики»

Організація дозвіллєвої діяльності дітей;розвинути творчу активність,мову,мислення,увагу,розширити кругозір дітей
Дзвіночки, група старшого дошкільного віку